Alîkarî

Alîkarî

Alîkarî ji Swêd

Plusgiro   4187601-2
OCR   1003857800232

Alîkarî ji Almaniya

DE 46 2407 0324 0595 6081 60